มาเลเซียกับปืนกลมือ UZI (อูซี่)
หลายท่านคงจะรู้จะปืนกลมือ UZI เป็นอย่างดีในฐานะปืนกลมืออันโด่งดังจากประเทศอิสราเอล
หลายประเทศมากมายใช้ปืนกลมือ UZI ทั้งในหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานทหาร
แม้แต่ประเทศมาเลเซียเองก็ใช้ปืนกลมือ UZI โดยมีการพบเห็น ปืนกลมือแบบ UZI Pro
กับหน่วยงานตำรวจมาเลเซียที่เป็นชุดอารักขาของสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลละฮ์แห่งปะหัง
แล้วทำไมการที่มาเลเซียมีปืนกลมือ UZI ใช้งานถึงเป็นเรื่องที่ผิดแปลกได้?
นั่นก็เพราะมาเลเซียไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตหรือทางเศรษฐกิจกับอิสราเอล
เหตุผลสืบเนื่องมาจากมาเลเซียไม่ได้ให้การรับรองอิสราเอลในฐานะประเทศ
แต่ในขณะเดียวกันก็ให้การรับรองกับปาเลสไตน์ คู่ขัดแข้งของอิสราเอล ในฐานะประเทศ
ซึ่งนั่นทำให้ทั้ง 2 ประเทศนอกจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตหรือทางเศรษฐกิจต่อกันแล้ว
ยังมีความขัดแย้งต่อกันด้วยนั่นเอง ทำให้การที่หน่วยงานรัฐมาเลเซียมีปืนกล UZI จากอิสราเอลใช้นั้น
ถึงเป็นเรื่องที่แปลกตานั่นเอง


Leave a comment

All comments are moderated before being published