อินเดียกับความร่วมมือทางทหารกับกัมพูชา
คุณอาจจะคิดว่าจีนเป็นประเทศหนึ่งเดียวที่มีอิทธิพลทางทหารเหนือกัมพูชา

แต่รู้หรือไม่ว่า ประเทศอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเข้ามามีอิทธิพลในกองทัพกัมพูชาด้วยเช่นกัน
ความร่วมมือระหว่างกองทัพอินเดียและกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี ค.ศ.2007 หรือ พ.ศ.2550 ซึ่งความร่วมมือนั้นก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่อยมาในแต่ละปี

อินเดียได้ให้การสนับสนุนต่างๆ แก่กองทัพกัมพูชา เช่น การสนับสนุนการฝึกด้านต่างๆ ให้กับกำลังพลกัมพูชา, การสนับสนุนกองทัพกัมพูชาด้านอาวุธยุทโธปกรณ์

รวมไปถึงการสนับสนุนด้านการฝึกเพื่อนำไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เป็นต้น

โดยโครงการความร่วมมือทางทหารต่างๆ ระหว่างอินเดียและกัมพูชานั้น
ดำเนินผ่านโครงการ Indian Technical and Economic Cooperation หรือ ITEC ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของรัฐบาลอินเดียนั่นเอง

เราอาจจะไม่เคยเห็นว่าความช่วยเหลือของอินเดียต่อกัมพูชาไปโผล่ตรงไหนใช่ไหมครับ

แต่มันมีอยู่ครับ อย่างเช่น รถหุ้มเกราะมหินทรา ที่กัมพูชารับมอบจากอินเดียเพื่อนำไปใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพ,
การที่อินเดียมอบสุนัข K-9 ตรวจจับวัตถุระเบิด ให้กับกองทัพกัมพูชา,

หรือ การที่กองทัพอินเดียฝึกการใช้ปืนใหญ่ขนาด 122 มิลลิเมตร และ ขนาด 130 มิลลิเมตร ให้กับกองทัพกัมพูชา เป็นต้นนั่นเอง

เป็นไปได้ว่าการเข้ามามีอิทธิพลของอินเดียในกัมพูชานั้น เป็นความพยายามในการคานอำนาจกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่น

แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นได้ด้วยเช่นกันว่า กัมพูชาเองก็พึงพอใจและเพลิดเพลินกับการรับผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายด้วยเช่นกันนั่นเอง

Leave a comment

All comments are moderated before being published