Cargo 200 หนึ่งในคำที่คนรัสเซียไม่อยากได้ยิน
Cargo 200 หรือ กร๊อส เดรียสเจีย เป็นรหัสที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียตและยังคงใช้ต่ออยู่เรื่อยมา ในหมู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต

ซึ่ง Cargo 200 เป็นรหัสที่ใช้ระบุถึงสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ โดยรหัสนี้ถูกเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในยุค 1980s ช่วงของสงครามโซเวียต อัฟกัน
ซึ่งความหมายอย่างเป็นทางการของสินค้าที่ว่านั้นก็คือ "ร่างของทหารผู้เสียชีวิต" ซึ่งถูกบรรจุไว้อยู่ในโรงศพที่ทำมาจากซิงค์เพื่อใช้สำหรับการขนส่งทางอากาศโดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน ความมหายที่ไม่เป็นทางการของรหัสนี้ก็คือ ร่างของทหารผู้เสียชีวิตที่ถูกขนออกมาจากสนามรบ ทำให้ Cargo 200
กลายเป็นศัพท์แสลงที่ใช้บ่งบองถึงอัตราการสูญเสียกำลังพลในสงครามนั่นเอง

ในปัจจุบัน Cargo 200 ก็ยังคงถูกใช้ โดยเฉพาะในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยเฉพาะกับฝั่งรัสเซีย

ทำให้คำว่า Cargo 200 กลายเป็นคำที่ใครก็ตามในรัสเซียไม่อยากได้ยินนัก เพราะนั่นหมายความว่านอกจากรัสเซียกำลังสูญเสียกำลังคนอยู่นั้น
นั่นก็หมายความได้ด้วยว่าคนที่เสียชีวิตนั่นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวด้วยนั่นเอง

Leave a comment

All comments are moderated before being published