แนวคิด 4 ลำดับ ในการตัดสินใจเลือกซื้อ "ซองปืนพกซ่อน" Valor Tactical

  เริ่มค้นหาจากความเหมาะสม
  ในการใช้งาน
  มากกว่าความชื่นชอบ


  - ลำดับที่ 1 การป้องกันโกร่งไก -

  ควรเริ่มจากการมองหาซองที่จะช่วยป้องกันโกร่งไกไว้ได้ทุกที่ทุกเวลา
  ไม่ว่าจะขณะพกพาหรือปลดซองออกก็ตาม

  เพราะคุณไม่ต้องการให้สิ่งใดๆก็ตามเข้า
  ไปยิ่งเกี่ยวกับไกปืนของคุณโดยไม่รู้ตัว

  - ลำดับที่ 2 การกริ๊ปปืน -

  ต่อไปคือ แนวความคิดเมื่อเราจำเป็นต้องใช้อาวุธที่พกซ่อนไว้แล้ว
  นั้นหมายความถึงสถานการณ์ หรือวินาทีของความเสี่ยงเป็น เสี่ยงตาย

  ควรจะพิจารณาถึงความถนัดของคุณเมื่อชักอาวุธออกมา

  คุณอยากที่จะกริ๊ปมือพร้อมจากซอง
  แล้วค่อยชักปืนออกมา อาจจำเป็นที่ต้องยิงด้วยมือข้างเดียว
  หรือประทับมือรอง เข้ามาเสริมหรือไม่?

  หรือคุณมั่นใจที่จะเพียงแค่ใช้นิ้วเกี่ยวด้ามออกมา
  และมาประทับจัดกริ๊ปเล็ง ตามทีหลัง

  อันนี้ไม่มีข้อใดถูกที่สุด
  แต่ขึ้นอยู่กับความถนัดของบุคคล
  และรูปแบบการฝึกฝนของผู้ใช้งานเสียมากกว่า

  - ลำดับที่ 3 ความปลอดภัยต่อร่างกายคุณ -

  ซองที่คุณจะสามารถพกพาได้อย่างสะดวก
  และไม่เป็นภาระต่อผู้ใช้งาน

  มีปัจจัยแนวคิด ในแง่ของความปลอดภัย
  หลากหลายข้อรวมในลำดับนี้ให้คิด

  เช่น ซองบังโกร่งไกมิดชิดหรือไม่?

  ตัวปืนเมื่อพกพาจะเสียดสีร่างกายไหม?

  เวลาชักอาวุธตัวปืนเสียดสีร่างกายไหม?

  เวลาชักอาวุธนิ้วเหนี่ยวไกอยู่ในตำแหน่งไหน?
  ปลอดภัยรึเปล่า?

  อย่าลืมข้อที่ว่า คุณกำลังจัดการ ปฎิบัติการร่วมกับอาวุธของคุณ
  ซึ่งมีผลร้ายและความเสียหาย ไม่ว่าต่อตัวคุณเอง หรือ ต่อผู้ประสงค์ร้ายต่อคุณก็ตาม

  - ลำดับที่ 4 ใช้งานสะดวกภายใต้สภาวะกดดัน -

  หากคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ฝึกฝนอย่างชำนาญ
  ซองปืนพกซ่อนที่คุณเลือกเอื้อต่อการใช้งานภายใต้สภาวะกดดันหรือไม่?

  ซองปืนจับอาวุธของคุณได้แน่นหนาหรือไม่?

  ซึ่งหากคุณ อาจจะตกอยู่ในสถาการณ์ล้มลุก คลุกคลาน
  ซองปืนเอื้อเฟื้อให้คุณชักอาวุธปืนจากท่าทางที่ไม่ถนัดได้หรือไม่?  ทั้งหมดนี้เป็น 4 ลำดับ แนวคิดพื้นฐานเพื่อที่จะช่วยให้ เพื่อนๆ พี่น้อง
  ได้มีแนวทางในการเลือกซองพกซ่อนอาวุธปืนของตน

  อาจจะไม่ใช่สูตรสำเร็จ บางคนอาจมีเพิ่มหัวข้อ
  ความต้องการของตนในสภาวะ หรือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน
  ที่มา : https://www.itstactical.com/warcom/firearms/concealed-carry-using-a-multi-layered-approach-to-find-the-perfect-holster/

  บทความ : Concealed Carry: Using a Multi-Layered Approach to Find the Perfect Holster

  ผู้แปล เรียบเรียง : ธีธัช รินชัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563