Hardened and Deeply Buried Targets - เมื่อสหรัฐฯต้องรับบทเป็นตัวตุ่นขุดเข้าไปหาข้าศึก
ในภาพพยนต์เรื่อง Top Gun - Maverick เราจะได้เห็นเครื่องบิน F-18 โจมตีเป้าหมายที่ลึกอยู่ใต้ดิน

แต่จะทำอย่างไรหากเป้าหมายที่อยู่ลึกใต้ดินนั้นไม่สามารถโจมตีได้ด้วยทางอากาศ

ไม่ต้องห่วงเพราะกองทัพสหรัฐฯ ได้มีแนวทางรับมือนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว

ในช่วงยุคสงรามเย็น เกาหลีเหนือ, ลิเบีย และอิหร่าน ได้มีฐานที่มั่นตั้งอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมากเพื่อซ่อนพรางและ

หลีกเลี่ยงความเสียหายจากการโจมตีจากข้าศึก ซึ่งฐานที่มั่นใต้ดินเหล่านี้มักถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับคุ้มกันบุคคลสำคัญ หรือ เก็บและผลิตอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง หรือ WMD จำนวนมาก

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรืออาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

ในสายตาของสหรัฐฯ ทั้ง 2 จะมีผลชี้วัดทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมาก

Joint Special Operations Command ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษร่วม ของกองทัพสหรัฐฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและได้ออกแบบ

ภารกิจเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะ ภารกิจที่ว่านั้นก็คือ Hardened and Deeply Buried Targets mission หรือ ภารกิจที่เป้าหมายถูกฝังลึกและมีความแข็งแรงสูง นั่นเอง

ในช่วงยุค 80 ไปจนถึง 90 การฝึกภารกิจนี้จะมีลักษณะบ่งการคือให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษทำการแทรกซึมเข้าไปในประเทศ ประเทศหนึ่ง เพื่อทำการโจมตีฐานที่มั่นใต้ดินเพื่อปลดหรือทำลายอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

ตัวอย่างหนึ่งคือในช่วงต้นยุค 90

หน่วยเดลต้า ฟอรซ์ได้วางแผนในการแทรกซึมเข้าไปในลิเบียด้วยเรือโฮเวอร์คราฟต์และทำลายฐานผลิตอาวุธเคมีใต้ดินของกัดดาฟีในทาร์ฮูน่า

หากแต่แผนดังกล่าวไม่เคยได้รับการอนุมัติเนื่องด้วยกัดดาฟีได้ตกลงที่จะทำการปิดสถานที่ผลิตอาวุธเคมีดังกล่าว

ในปัจจุบัน รูปแบบของภารกิจได้ถูกปรับเปลี่ยนไป ซึ่งสิ่งนั้นก็คือการที่ ผู้ที่ปฏิบัติอยู่หน้างานจะต้องทำการปลดอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง

และถอนตัวออกมาพร้อมกับอาวุธด้วย อดีต จนท.หน่วยเดลต้า ฟอรซ์นายหนึ่งได้กล่าวไว้ด้วยอีกว่าทั้งหน่วยเดลต้า ฟอรซ์และหน่วยซีลทีม 6 ได้ทำการฝึกร่วมกัน

ในฐานใต้ดินในบริเวณพื้นที่ของ Nevada Test Site ซึ่งจะมีเครือข่ายอุโมงค์เรียกว่า P-Tunnel ซึ่งทั้ง 2 หน่วยจะทำการฝึกหัวข้อเฉพาะต่างๆ เช่น การ breaching เพื่อเปิดประตูบังเกอร์

วิธีการใช้อุปกรณ์ระเบิดและปริมาณที่ต้องใช้เพื่อไม่ทำให้อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงได้รับความเสียหาย, การฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจภายใต้พื้นที่ๆมีการปนเปื้อน รวมถึงการขับรถ ATV 4 ล้อในเส้นทางอุโมงค์ เป็นต้น

กองทัพสหรัฐจึงสามารถมั่นใจได้ว่าหากเป้าหมายที่อยู่ลึกใต้ดินนั้นไม่สามารถทำลายได้ด้วยการโจมตีจากอาวุธนำวิถีระยะไกล

กองทัพสหรัฐฯ จะสามารถใช้หน่วยรบพิเศษของตนในการเข้าไปทำลายหรือยึดเป้าหมายที่อยู่ลึกใต้ดินได้นั่นเองLeave a comment

All comments are moderated before being published