CARAT 2019 : ครบรอบ 25 ปี งานฝึกร่วม CARAT 2019 Valor Tactical


( ภาพถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารมวลชน
Specialist 2nd Class Joshua Mortensen )

ในภาพเป็นการเตรียมตัวสำหรับงานฝึกดำน้ำกู้ภัย
ระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับกองทัพเรือไทย
ในการฝึก CARAT 2019 ที่บริเวณชายฝั่งทะเลติดกับชายหาดพัทยา

โดยเป็นการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกลุ่มนักประดาน้ำของกองทัพเรือสหรัฐ
ในสังกัดหน่วย Mobile Diving and Salvage Unit 1 ( MDSU-1 )
หรือที่เรียกว่า หน่วยกู้ซ่อมเคลื่อนที่ที่ 1 พร้อมกับทีมหน่วยประดาน้ำกู้ภัย
สังกัดของกองทัพเรือไทย ซึ่งได้เดินทางออกจากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล
พร้อมกับเรือกู้ภัยระดับ Safeguard USNS Salvor (T-ARS 52)  
ก่อนทำการฝึกในโอกาสต่อไปทั้งนี้ ในงานฝึกความร่วมมือหรือความพร้อมทางทะเล
หรือที่เรียกว่า CARAT ในปี 2019 ถือว่าเป็นงานครบรอบ 25 ปี
ของการฝึกร่วมฯ ระหว่างกองทัพเรือไทยกับสหรัฐ ถือว่าเป็นงานฝึก
ที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและขีดความสามารถต่างๆของเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงฝ่ายยุทธการในการสั่งการภารกิจส่วนต่างๆ

โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่การฝึกยุทธวิธีเรือดำน้ำขั้นพื้นฐาน
การฝึกกวาดทุ่นระเบิด การฝึกยุทธวิธีตามลำน้ำ การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ
การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ  
การฝึกปราบเรือดำน้ำการฝึกดำน้ำ
และการถอดทำลายอมภัณฑ์ การฝึกตรวจค้นทางทะเล
การฝึกปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก การสงครามเคมี-ชีวะ
การฝึกยิงอาวุธประจำกาย การรบพิเศษ เป็นต้น


Leave a comment

All comments are moderated before being published