The Thin Blue line ที่มา บทบาท และ ความหมายของเส้นสีน้ำเงิน Valor Tactical
จุดเริ่มต้นจาก วลี ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ
ในยุคศตรวรรษที่ 19 ซึ่ง ณ ตอนนั้น
"The Thin Red line" ได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อน

วลีนี้แต่เดิมใช้เรียกแทนทหารอังกฤษ ที่สวมชุดเครื่องแบบสีแดง
ตั้งแนวรบหน้ากระดานตามขนบสมัยนั้น ต่อสู้ กับทหารม้าของรัสเซีย
ในสงครามครีมิน ช่วงปี ค.ศ. 1853-1856

และเวลาหลังจากนั้นไม่นาน วลี "The Thin Blue Line"
ก็เกิดขึ้นและใช้ในลักษณะเดียวกัน
แต่หมายถึง ทหารสหรัฐ ในศตวรรษที่ 19 ช่วงยุคสร้างชาติอเมริกา
ที่ซึ่งพวกเขาสวมชุดเครื่องแบบสีน้ำเงิน

หลายๆชาติในสมัยนั้น ใช้อาวุธ และ กองทหารส่วนใหญ่
เป็นดาบ ทหารราบกับปืนคาบศิลาและดาบปลายปืน ทหารม้า และ ปืนใหญ่

เป็นขนบการตั้งแนวรบของทหารราบ ที่ใช้กำลังพลยืนเคียงข้างสหาย
ไหล่ต่อไหล่ เรียงเป็นเส้นหน้ากระดานสีน้ำเงิน
เพื่อเพิ่มอำนาจการยิงและลดความเสี่ยงของวิถีกระสุนจากฝั่งเดียวกัน
และสามารถเพิ่มจำนวนแถว เพื่อเพิ่มความถี่ของรอบการยิงได้อีกด้วย

"The Thin Blue Line" ถูกใช้ และกล่าวถึงในความหมายแบบนั้นมาตลอด
จนกระทั่งช่วงราวๆ ปี ค.ศ. 1950
คำแสลงที่สั้นกว่าเดิม "Blue line"
ได้ถูกนำมาปรับ ใช้เรียกตำรวจในสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากเครื่องแบบสีกรมท่า - สีน้ำเงิน ที่พวกเขาสวมใส่ปฏิบัติหน้าที่

ซึ่ง "Blue Line" ณ ที่นี้ เทียบได้กับเครื่องหมาย "Red Cross"
ที่เป็นสัญลักษร์แสดงถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งหมด

"The Evil is powerless if the good are unafraid."
"ความชั่วร้ายจะไร้ซึ่งพลัง หากความดีนั้นไร้ซึ่งความกลัว"

ประโยคนี้ทำให้เกิดแนวความคิดพัฒนาไปจนถึงการมี ภาพเชิงสัญลักษณ์
"The Thin Blue Line" ภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำมืด
ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นสีน้ำเงินผอมบางตรงกลาง

ความหมายถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่
เป็นแนวป้องกันช่วงบน ที่หมายถึงพลเรือนที่ดี ปฏิบัติตามรูปแบบสังคม
จากช่วงล่างของเส้น หมายถึง กลุ่ม หรือ บุคคลใดๆก็ตาม
ที่จะประสงค์ร้ายต่อผู้คนอื่นๆ และสังคม

และบ่อยครั้งที่ประเทศต่างๆ นำสัญลักษณ์นี้วางทาบบนธงชาติของตน
เป็นภาพธงชาติประกอบเส้นแบ่งสีน้ำเงินกึ่งกลาง
แสดงถึงความเคารพ ระลึกถึง ในความกล้าหญ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศของพวกเขา
  
ที่ไม่ว่า ยังมีชีวิต หรือ เสียชีวิต ก็ตาม
แต่หากว่าพวกเขานั้นได้เสียสละตนเอง
เสี่ยงชีวิตในทุกๆวันขณะปฏิบัติหน้าที่
เป็นแนวป้องกันอันตรายต่อประชาชนของพวกเขา
  
"The Thin Blue Line" จึงไร้ข้อกำหนดของผู้ใช้งานหรือถือครอง
แต่เป็นสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่เอง
ได้ระลึกถึงสหายผู้ล่วงลับ ความกล้าหาญ และหน้าที่ของตน

เป็นสัญลักษณ์ให้แก่ญาติ พี่น้อง ครอบครัว
ระลึกถึงความกล้าหาญ และ ความเสียสละตนเอง
ของทางเลือกของผู้ที่ออกไปทำงานเสี่ยงชีวิตในทุกๆวัน
ที่มา : https://www.flagsofvalor.com/blogs/news/the-thin-blue-line

บทความ : The Thin Blue Line

แปลและเรียบเรียง โดย : ธีธัช รินชัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563

Leave a comment

All comments are moderated before being published