ทำความรู้จักกับค่า NRR ตัวเลขสำคัญที่อยู่ในหูฟังยิงปืนทุกรุ่น Valor Tactical

NRR ของหูฟังคืออะไร?

เขียนโดย เทอดพงษ์ ฉายะรถี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรียบเรียงโดย รณกฤต ศรีพุมมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563


NRR คือค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) ของอุปกรณ์ลดเสียงนั้นๆ
ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบภายในห้องทดลองปฏิบัติการ

แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องยากที่อุปกรณ์จะลดเสียงในการใช้งานจริง
ได้เท่ากับตอนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง


จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติการลดเสียงจริงๆจากอุปกรณ์
มีเพียง 1/3 หรือ 1/2 เท่า จากค่าที่ได้รับจากห้องทดลองเท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของความหลากหลายของผู้สวมใส่
ซึ่งแสดงได้โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากกว่าในห้องปฏิบัติการ 2-3 เท่า

และวิธีการคำนวณค่าลดเสียงของอุปกรณ์พวกหูฟังนั้น
เราไม่สามารถนำค่าลดเสียงบนตัวหูฟัง
มาลบกับความดังของเสียงที่เราได้รับโดยตรง

ยกตัวอย่างเช่น หากเราไปทำการซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืน
แล้วปริมาณความดังของเสียงปืนในสนามยิงปืนอยู่ที่ 110 เดซิเบล

หากเราใช้หูฟังลดเสียงที่มีค่า NRR อยู่ที่ NRR 23
ความดังที่หูเราได้รับจะไม่ได้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 110 - 23 = 87 เดซิเบล

แต่เราจะต้องทำการลบค่า NRR ด้วย 7 แล้วหารด้วย 2
ดังนั้น ความดังที่หูเราได้รับภายหลังจากการใส่หูฟังที่มีค่า NRR 23 จะอยู่ที่

23 - 7 = 16
16/2 = 8
110 - 8 = 102

ดังนั้น ระดีบเสียงที่หูเราอาจได้ยินเมื่อใส่หูฟังลดเสียงจะอยู่ที่ 102 เดซิเบล
นี่คือตารางค่าความดังของเสียงปืนต่างๆ ที่คนนิยมใช้กัน

จะเห็นได้ว่าปืนสั้นที่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 120 เดซิเบลขึ้นไป
และปืนสั้นที่ไม่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 140 เดซิเบลขึ้นไป

ในขณะที่ปืนยาวที่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 120 เดซิเบลขึ้นไป
และปืนยาวที่ไม่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 145 เดซิเบลขึ้นไป

และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับเสียงทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ซึ่งเสียงกระซิบของคนจะอยู่ที่ประมาณ 30 เดซิเบล
เสียงการพูดคุยอยู่ที่ประมาณ 60 เดซิเบล
และเสียงเครื่องยนต์เจ็ทอยู่ที่ประมาณ 140 เดซิเบล

ซึ่งเสียงที่ดังเกินกว่า 90 เดซิเบลนั้น สามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หูได้
หากได้รับ
ฟังเป็นเวลานานๆ และเสียงที่ดังเดินกว่า 120 เดซิเบล
อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หูได้ทันที หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหูที่เพียงพอ

ซึ่งแม้หูฟังที่มี NRR อยู่ที่ระดับ 20 ต้นๆ จะไม่สามารถลดปริมาณเดซิเบลได้มาก
เหมือนที่ตัวเลขบ่งบอก แต่การมีหูฟังลดเสียงนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
เพราะหุฟังลดเสียงจะเป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง
(ในที่นี่คือ ปืน ในสนามยิงปืน) และหูของเรา ทำให้หูของเราไม่ได้รับอันตราย
จากความดังของเสียงโดยตรง ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บของหูของเราได้


แหล่งข้อมูล
https://www.ammunitiontogo.com/lodge/silencer-guide-with-decibel-level-testing/
เยี่ยมชมเมื่อวันที่ 17/8/2563

 

Leave a comment

All comments are moderated before being published