ทำความรู้จักกับค่า NRR ตัวเลขสำคัญที่อยู่ในหูฟังยิงปืนทุกรุ่น

NRR ของหูฟังคืออะไร?

เขียนโดย เทอดพงษ์ ฉายะรถี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรียบเรียงโดย รณกฤต ศรีพุมมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563


NRR คือค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) ของอุปกรณ์ลดเสียงนั้นๆ
ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบภายในห้องทดลองปฏิบัติการ

แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็นเรื่องยากที่อุปกรณ์จะลดเสียงในการใช้งานจริง
ได้เท่ากับตอนทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง


จากการศึกษาพบว่า คุณสมบัติการลดเสียงจริงๆจากอุปกรณ์
มีเพียง 1/3 หรือ 1/2 เท่า จากค่าที่ได้รับจากห้องทดลองเท่านั้น

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของความหลากหลายของผู้สวมใส่
ซึ่งแสดงได้โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่ามากกว่าในห้องปฏิบัติการ 2-3 เท่า

และวิธีการคำนวณค่าลดเสียงของอุปกรณ์พวกหูฟังนั้น
เราไม่สามารถนำค่าลดเสียงบนตัวหูฟัง
มาลบกับความดังของเสียงที่เราได้รับโดยตรง

ยกตัวอย่างเช่น หากเราไปทำการซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืน
แล้วปริมาณความดังของเสียงปืนในสนามยิงปืนอยู่ที่ 110 เดซิเบล

หากเราใช้หูฟังลดเสียงที่มีค่า NRR อยู่ที่ NRR 23
ความดังที่หูเราได้รับจะไม่ได้ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 110 - 23 = 87 เดซิเบล

แต่เราจะต้องทำการลบค่า NRR ด้วย 7 แล้วหารด้วย 2
ดังนั้น ความดังที่หูเราได้รับภายหลังจากการใส่หูฟังที่มีค่า NRR 23 จะอยู่ที่

23 - 7 = 16
16/2 = 8
110 - 8 = 102

ดังนั้น ระดีบเสียงที่หูเราอาจได้ยินเมื่อใส่หูฟังลดเสียงจะอยู่ที่ 102 เดซิเบล
นี่คือตารางค่าความดังของเสียงปืนต่างๆ ที่คนนิยมใช้กัน

จะเห็นได้ว่าปืนสั้นที่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 120 เดซิเบลขึ้นไป
และปืนสั้นที่ไม่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 140 เดซิเบลขึ้นไป

ในขณะที่ปืนยาวที่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 120 เดซิเบลขึ้นไป
และปืนยาวที่ไม่ใส่ Silencer จะมีความดังที่ระดับ 145 เดซิเบลขึ้นไป

และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับเสียงทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ซึ่งเสียงกระซิบของคนจะอยู่ที่ประมาณ 30 เดซิเบล
เสียงการพูดคุยอยู่ที่ประมาณ 60 เดซิเบล
และเสียงเครื่องยนต์เจ็ทอยู่ที่ประมาณ 140 เดซิเบล

ซึ่งเสียงที่ดังเกินกว่า 90 เดซิเบลนั้น สามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หูได้
หากได้รับ
ฟังเป็นเวลานานๆ และเสียงที่ดังเดินกว่า 120 เดซิเบล
อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่หูได้ทันที หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหูที่เพียงพอ

ซึ่งแม้หูฟังที่มี NRR อยู่ที่ระดับ 20 ต้นๆ จะไม่สามารถลดปริมาณเดซิเบลได้มาก
เหมือนที่ตัวเลขบ่งบอก แต่การมีหูฟังลดเสียงนั้นก็ยังดีกว่าไม่มีเลย
เพราะหุฟังลดเสียงจะเป็นตัวกลางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียง
(ในที่นี่คือ ปืน ในสนามยิงปืน) และหูของเรา ทำให้หูของเราไม่ได้รับอันตราย
จากความดังของเสียงโดยตรง ลดความเสี่ยงในการเกิดอาการบาดเจ็บของหูของเราได้


แหล่งข้อมูล
https://www.ammunitiontogo.com/lodge/silencer-guide-with-decibel-level-testing/
เยี่ยมชมเมื่อวันที่ 17/8/2563