เงื่อนไขประกันของ Gatorz

 •  สินค้าทุกตัวที่รับเคลมจะต้องมีหลักฐานการซื้อขายหรือใบเสร็จจากทางตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • สินค้าที่เป็นมือสอง หรือมีการขายต่อให้กับบุคคลที่สองและสาม จะถือว่าสละสิทธิในการรับประกันสินค้าโดยทันที
 • สินค้าที่ซื้อ/นำเข้ามาจากต่างประเทศจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยตัวแทนในประเทศไทย โดยผู้ซื้อจะต้องทำการติดต่อเพื่อส่งเคลมไปที่ประเทศต้นทางที่ท่านซื้อสินค้าตัวนี้มา
 • สินค้าที่ได้รับจากการจัดรางวัล / Sponsorshipหรือสินค้าที่ถูกจัดเข้าสู่โปรโมชั่นพิเศษจากการจัดกิจกรรมจะไม่ถูกบรรจุเข้าไปในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ( สินค้าที่มาจากส่วนลดสำหรับเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ในเงื่อนไขการประกันครับ สบายใจได้ )
 • สินค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนการประกันผ่านเว็บไซส์ใน 15 วันถือว่า "สละสิทธิ์การรับประกัน"  หากท่านซื้อจากทางหน้าร้านสามารถขอคำแนะนำจากพนักงานได้ทัน หรือหากซื้อออนไลน์โปรดตรวจสอบที่หลังกล่อง 

รายละเอียดการรับประกัน

ขอบเขตที่อยู่ในการรับประกันสินค้า

 • สินค้าที่มีการชำรุดจากการใช้งานโดยรับประกันในส่วนของ " เฟรม " เท่านั้น
 • สินค้าที่เกิดตำหนิจากโรงงานหรือการผลิต
 • สินค้าที่เกิดตำหนิจากการขนส่ง

ขอบเขตที่ไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า

 • เลนส์หลุดลอก หรือเกิดรอย
 • สินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท
 • สินค้าที่มีการดัดแปลงสภาพให้ต่างจากเดิม
 • สินค้าที่ตรวจพบว่าเกิดจากการจงใจทำให้เสียหาย
 • สินค้ามือสองหรือขายต่อ

กรณีชื่อผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับชื่อในระบบสั่งซื้อและลงทะเบียนระบบประกันทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ เนื่องจากป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์

  *หากต้องการให้ทางเราตรวจสอบการรับประกัน ลูกค้าต้อง แจ้งชื่อและรายละเอียดที่ลงทะเบียนรับประกันไว้  และแว่นของจริงทีต้องการให้ตรวจสอบมาที่ผู้นำเข้าและตัวแทนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่

  Valor Tactical 
  284 ถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 23 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230   เบอร์โทรศัพท์  094-478-7647

  และติดตามผล โดยทางเราจะบริการประสานงานและทำเรื่องส่งไปที่ Gatorz USA ให้ Gatorz เป็นผู้พิจารณา ว่าอยู่ในเงื่อนไขหรือไม่ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันกับการรับประกันของ Gatorz ในทั่วโลก   และการพิจารณาของ Gatorz ถือเป็นอันสิ้นสุด

  หลังจากทราบผลพิจารณา

  • หากอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน   ทางเราจะต้องทำเนินการประสานงานส่งแว่นของลูกค้าไปที่บริษัทแม่ในประเทศอเมริกาและนำแว่นตัวใหม่มาให้ลูกค้า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการจัดค่าขนส่ง ค่าภาษี รวมแล้วทั้งหมด 800 บาท   ยกเว้นกรณีอายุของแว่นที่ลูกค้านำมาเคลมไม่ถึง 3 เดือน จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
  • หากไม่อยู่ในเงื่อนไขรับประกัน ทาง Gatorz ประเทศไทยได้รับสิทธิ์พิเศษในการให้ลูกนำแว่นตัวเดิมมาเป็นส่วนลด 25% ในการตัวใหม่  แต่ตัวแว่นที่ลูกค้าส่งมาจะถูกส่งกลับบริษัทแม่ใน อเมริกาเช่นกัน ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย


  การใช้สิทธิ์ การรับประกัน ( Warranty)หากอยู่ในเงื่อนไขรับประกัน หรือ ใช้เทิร์นแว่นเก่าเป็นส่วนลดในการซื้อตัวใหม่ กรณีไม่อยู่ในการรับประกัน   ทั้ง 2 สิทธิ์ สามารถใช้ได้แค่ 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น 

  โดยเงื่อนไขนี้มีผลตั้งแต่ 25 มกราคม ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  และการลงทะเบียนประกันสินค้า  เท่ากับลูกค้ารับทราบและยินยอมในการปฎิบัติตามเงื่อนไขนี้