ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน 

จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน Job Description และ เงินเดือน
( จะมีการตกลงตอนสัมพาทย์งาน )


คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาในสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี มาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
 •  มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงาน
  ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทำงานเป็นทีม และสามารถสร้างสัมพันธ์กับจัดซื้อ
  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะการคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ หมั่นพัฒนาตัวเอง
  มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

สวัสดิการและสิทธิพิเศษ

 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา (OT)
 • วันหยุดประจำปี และสิทธิ์พักร้อนตามกฎหมาย
 • เครื่องแบบพนักงาน (หลังจากผ่านโปร 3 เดือน)
 • ส่วนลดสินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ หยุด 2 วัน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. Email : admin@valorstrategic.com
              toom@valorstrategic.com
 2. หน้าร้าน : 284 ถนนสตรีวิทยา 2 ซอย 23 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 3. โทร : 0971416559 , 021186153

 

 

 

 

||||||||||||kvWWTUnWbF0YBkMe|||FULL_TIME|||THB|||HOUR|||single||||||||||||false

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing