เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC,QA เสื้อผ้าสำเร็จรูป ส่งใบสมัครของคุณ

Full time ( งานประจำ)

Job Description หน้าที่ความรับผิดชอบ 

- กำกับ ดูแลการตรวจสอบคุณภาพงาน First Production ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน

- ตรวจความถูกต้องของตัวอย่าง pre-production ก่อนการลงผลิต ทั้งรูปแบบ และ sizes spec

- จัดเตรียม และตรวจสอบ Product Details และ Approval Samples ทีใช้ประกอบการ QC

- หาจุดบกพร่องหรือตำหนิของสินค้า

- ตรวจสอบคุณภาพงานเย็บ ชิ้นพิมพ์ ชิ้นปัก อุปกรณ์ประกอบเสื้อผ้า ที่มีดีเทลจำนวนมาก

- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงาน Inline, End-line (QC 100%)ให้ได้ตรงตามมาตรฐาน finalงานได้

- ประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตและหาทางป้องกัน

- QC weekly planning & Daily report วางแผนและสรุปรายสัปดาห์นำเสนอผู้บังคับบัญชา

- ประสานงาน กับ merchandiser ที่รับผิดชอบ products นั้นๆ เมื่อเกิดปัญหา หรือผู้บังคับบัญชาตรง

- มีประสบการณ์เทคนิคงานเย็บ

- สายตาดี ไม่บอดสี

- สามารถไปตรวจงานนอกสถานที่ได้คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

- ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในงานตรง ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปในธุรกิจเสื้อผ้า

- มีประสบการณ์การทางาน QC Agent หรือ โรงงาน ตั้งแต่ 3-5 ปี

- มีภาวะผู้นำ และ กล้าตัดสินใจ

- สามารถสื่อสารทำงานกับผู้อื่นได้ดี

- คอมพิวเตอร์ Ms Office, Ms Project

- หากเคยผ่านงานสินค้า ทางทหาร , กีฬา , Outdoor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ


แบบฟอร์มสมัครงาน

* จำเป็นต้องกรอก

ขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับเรา ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing