การรับประกัน การคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

สินค้าทุกรายการที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online จะได้รับประกันคืนสินค้า
สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน ( อ้างอิงจากสถานะการจัดส่งเมื่อถึงมือลูกค้าแล้ว )

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

* สินค้าจะต้องอยูในสภาพใหม่ ป้ายฉลากไม่หลุดหาย 

* สภาพกล่องหรือแพคเกจสินค้าถือเป็นส่วนสำคัญ จะต้องมีสภาพสมบูรณ์
ไม่มีตำหนิ (ห้ามนำกล่องสินค้ามาห่อเป็นกล่องพัสดุเด็ดขาด
มิเช่นนั้นจะขอสงวนสิทธิในการงดรับประกันสินค้า)

* การรับประกันการคืนสินค้าใน 7 วัน 
ไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภท Pre Order ได้

* การรับประกันการคืนสินค้าใน 7 วัน 
ไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภท Clearance ได้

การรับประกันการคืนสินค้าใน 7 วัน 
ไม่สามารถใช้กับสินค้าประเภท Custom Order ( สั่งทำ ) ได้

สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย (เสื้อ , กางเกง , รองเท้า , ถุงมือ , หมวก ฯลฯ)
หากมีกรณีสินค้าผิด Size หรือ สีไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ในการขนส่งเท่านั้น สามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้
นอกเหนือจากนั้นไม่ถือว่าอยู่ในระยะการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน และการเคลมสินค้าที่เสียหายภายใน 7 วัน

 1. สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการผลิต หรือสินค้าที่มีขนาด สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า ( อ้างอิงจากสถานะการจัดส่งเมื่อถึงมือลูกค้าแล้ว )

***ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสินค้า ต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น ตัวสินค้าและกล่องต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาด และไม่ผ่านการใช้งาน  หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

 1. กรณีที่ต้องมีการอัพเกรดสินค้าทดแทนจากรุ่นเดิม หรือเปลี่ยนเป็นรุ่นที่ใกล้เคียง
  ลูกค้าอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าให้ทราบ
  และยืนยันก่อนทำการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง
 2. สินค้าที่อยู่สภาพนอกเงื่อนไขการรับประกัน เช่น สินค้าชำรุด , หัก , บุบ , ไหม้
  , บิ่น , ร้าว , งอ , บิดเบี้ยว , มีรอยขีดข่วน กล่องสินค้าขาด
  หรืออุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. ในกรณีตกน้ำหรือจมน้ำ หากสินค้าตัวนั้นไม่มีคุณสมบัติ Waterproof หรือ Water Resistant จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 4. สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย อันเนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม , ไฟไหม้ , ฟ้าผ่า , แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว , คราบออกไซด์ , มีรอยสนิม , มีรอยขีดข่วนเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. การส่งเคลมสินค้าจำเป็นต้องมีกล่อง สติ๊กเกอร์ และหมายเลข Serial No. ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด,ฉีกขาด,ลบ,
  หลุดหาย หรือมีการแก้ไขสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบนตัวสินค้า กล่องสินค้า
  ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 7. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้ามาที่บริษัทฯ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระด้วยตัวเอง

 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า
E-mails : cs@taclead.com
Tel : 084-4787647 ( ช่วงเวลา : 10:00 - 22:00 )

 

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing