รู้จักกับ U.S. Space Force กองทัพอวกาศแห่งสหรัฐ และ ภารกิจของพวกเขา Valor Tactical

  กองทัพอวกาศ มีหน้าที่อะไร??

  ภารกิจหลักของทัพอวกาศคือการ ปกป้อง รักษา ทำนุบำรุงและขยาย
  ฝูงบินอวกาศทางการทหาร ทั้งดาวเทียม และ อวกาศยานขนส่ง

  ดาวเทียมทางการทหารกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของภารกิจต่างๆบนพื้นผิวโลก
  ลองคิดดูสิครับ ยุคนี้ไม่มีอะไรที่จะไม่พึ่งพาดาวเทียม
  หรือโครงสร้างเครือข่ายสัญญาณอีกต่อไปแล้ว

  ภาพและสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียม เอื้อเฟื้อให้การสื่อสารอ้อมซีกโลกเป็นไปได้
  ชี้เป้าและกำหนดขอบข่ายภารกิจและบุคคุลต้องสงสัย หรือ ระบุตำแหน่งข้าศึก
  รูปแบบสภาวะและสภาพอากาศ และ ระบบพิกัดนำทาง
  ช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนที่ หรือ ชี้เป้าให้อาวุธจรวดนำวิถี

  ขีดจำกัดความสามารถข้างบนทำให้ กองทัพสหรัฐเป็นกองทัพหัวหอก
  ที่มีอำนาจทางการทหารเป็นอันดับต้นๆของโลก

  แต่ถว่า กองทัพอวกาศ นั้น มีความสามารถมากกว่า
  เป็นเพียงแค่ลูกเรือดูแลรักษา ดาวเทียมเพียงเท่านั้น

  ยังมีสงครามดิจิทัล สงครามไซเบอร์ ซุ่มเฝ้าพัฒนาและก่อร่างอยู่ทั่วทุกมุมโลก
  และนั้นหมายถึงดาวเทียม, ฝูงบินอวกาศยาน
  และโครงสร้างข่ายของสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงในการตกเป็นเป้าหมาย
  และหน่ำซ้ำหากถูกทำลายลงได้ นั้นอาจทำให้กองทัพของสหรัฐที่ปฎิบัติการอยู่ทั่วโลกนั้น
  กลายเป็นพิการเดินกันกระท่อนกระแท่นเลยที่เดียว

  โดยเฉพาะกับ จีน ที่อาจไม่ได้มีการขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัด
  แต่ จีนมุ่งหน้าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีขึ้นมากกว่าหลายทศวรรษก่อนมากนัก
  ไม่ว่าจะทางการพาณิชน์หรือ ทางการทหาร และยังมีการบ่มพัฒนาจรวดต่อต้านดาวเทียม และ โครงสร้างระบบการรุกรานทางดิจิตัล

  ภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดคงจะเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากสร้างและพัฒนาระบบป้องกัน
  การโจมตีเหล่านี้ ที่ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ  ที่มา : https://sofrep.com/news/watch-this-u-s-space-force-video-made-me-a-believer/

  บทความ : WATCH: THIS U.S. SPACE FORCE VIDEO MADE ME A BELIEVER 

  ผู้แปล เรียบเรียง : ธีธัช รินชัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563